ŽUPA ULICE

441ULICE –župa Rođenja BDM

Župa Ulice, nedaleko od Brčkog, nastala je odvajanjem od župe Zovik, najprije kao kapelanija (1814) sa sjedištem u Goricama, Rajiću i od 1835. u Ulicama, da bi 1838. godine bila proglašena župom. Zasebne matice počinju se voditi od 1817, ali ih je od te godine sačuvan samo mali dio.

Godine 1837. u Ulicama je izgrađena kapela, koja je 1849. proširena i obnovljena. Godine 1851. franjevci u Ulicama otvaraju prvu pučku školu u brčanskom kraju.

Godine 1870. na mjestu stare crkve izgrađena je nova, uz koju je 1887. podignut 26 m visok zvonik. Hrvatski drvorezbar Ivan Tordinac izradio je 1875. godine za tu crkvu tri oltara, za koje su potom nabavljeni kipovi B. Dj. Marije, Sv. Franje i Sv. Ante.

Godine 1877. župa Ulice broji 1.777 katolika. Njihov se broj 1935. povećao na 3.969 zahvaljujući relativno visokoj stopi prirodnog priraštaja.

Na mjestu dotrajale župne kuće podignuta je nova 1898-1901. godine. Ona je služila svojoj svrsi sve do novijeg vremena, odnosno do 1971. godine kada je izgrađena sadašnja župna kuća koja je u zadnjem ratu devastirana i teško oštećena. Njezina obnova započela je 1999. i trajala do 2004. godine.

God. 1966-69. izgrađena je nova crkva (35×20,5 m) po projektu Franje Neidhardta, a zvonik po nacrtu Dragutina Antolkovića. Zvono težine oko 750 kg potječe iz 1924. godine.

U novije vrijeme crkva je bila umjetnički uređena. 1978. godine ak. slikar Josip Bifel dovršio je nekoliko velikih zidnih i uljanih slika: Uskrsnuće (750×614 cm), Duhovi (750×256 cm), Gospa s narodom (750×256 cm), Sv. Franjo slavi Božić (ulje, 240×360 cm), Govor na Gori (ulje, 240×360 cm), te 14 postaja križnog puta. Prezbiterij je uređen po nacrtu D. Rakića. U crkvi se nalazio još i brončani križŠ. Vulasa, kip Sv. Ante u drvu I. Križanca, te slika Sv. Leopolda od D. Runtića. U zadnjem ratu crkva je teško oštećena a toranj potpuno miniran. Umjetnička djela koja su se nalazila u crkvi su također uništena. U pripremi je plan za izradu nove crkve.

Do nedavnog rata, na području župe nalazile su se tri podružne crkve: D. Laništa (izgr. 1970-72, 18×10 m, zaštitnik Sv. Nikola Tavelić), Ulović (izgr. 1975, 14×12,5 m, zaštitnik Sv. Ilija), Vitanovići (izgr. 1971, 17×6 m, zaštitnik Sv. Mihovil), te četiri drvene kapelice: Marković Polje, G. Laništa, D. Vukšić, Ulović. Po jedna umjetnička slika ukrašavala je podružnu crkvu u D. Laništima i kapelicu u Marković Polju, a križni put M. Čurića crkvu u Uloviću. Sve su podružne crkve i kapele u zadnjem ratu srušene. God. 1999. obnovljena je kapela u Ulicama.

Župa je godine 1991. imala 4.054 katolika (1982:3.998). Danas broji 850 vjernika. Nju tvore sljedeća naselja: Ulice, G. i D. Vukšić, G. i D. Laništa, Marković Polje, Ulović i Vitanovići. Na području župe su četiri groblja.DSC_0541

Trenutni župnik je Fra Martin Antunović

Trenutni župni vikar je Fra Pero-Pejo Oršolić