OPIJELA - 2021.

Budući da nam se bliže blagdani SVI SVETI i DUŠNI DAN kada po našem kršćanskom običaju posjećujemo groblja na kojima slavimo sv. mise i molimo opijela, ovdje donosimo raspored ovih duhovnih događaja u našoj župi – Dubrave: