ŽUPA ZOVIK

ZOVIK –župa sv. Franje Asiškog

zovik-bZovik-sv. jurajŽupa Zovik kod Brčkog pod sadašnjim imenom opstoji od 18. stoljeća. Područje ove župe je ranije, tijekom 17. stoljeća, potpadalo pod župu Brka, koja je 1674. godine brojala 1.926 katolika. Ta je župa, zbog iseljavanja katoličkog pučanstva u vrijeme Bečkog rata (1683-1699), iščezla, što se, uostalom, dogodilo i s gotovo svim župama u sjeveroistočnoj Bosni. Nakon tog, po katolike tih krajeva, poraznog ishoda, tamo se početkom 18. stoljeća spominju još samo dvije župe: Soli i Ravne. Župa Ravne, koja je obuhvaćala cijeli posavski dio sjeveroistočne Bosne, imala je sjedište u Štrepcima. 1742. godine ona je razdijeljena na dviježupe: Bijela i Štrepci. Od konca šezdesetih godina toga stoljeća za župu Štrepce prevladava naziv Zovik. Župne matice se vode od 1743. godine.

Tijekom vremena župa Zovik je teritorijalnim razdiobama umanjivana, pa je broj katolika prema tome varirao: 1768. god. župa broji 1.497 katolika, 1813. god. 2.726, 1877. god. 872, 1935. god. 1.760 katolika.

U zovičkom kraju franjevci imaju obitavalište od 1688. godine. Najprije u mjestu Brka, zatim u Gornjim Boderištima i Donjem Zoviku, dok 1811. godine nije podignuta kuća u Gornjem Zoviku.

zovik2Sredinom 19. stoljeća starješinstvo bosanskih franjevaca odlučilo je da se u Zoviku podigne samostan za sjeveroistočni dio Bosne. Gradnja crkve (35×18 m) započeta je 1856. godine. Međutim ona nije nikada dovršena. U međuvremenu je odlučeno da se novi samostan gradi u Tolisi umjesto u Zoviku. Ta činjenica kao i teške gospodarske prilike onemogućile su za dulje vremena podizanje crkve. Ona je izgrađena na novim temeljima (21×9 m) 1890. godine. Budući da nije mogla više udovoljavati suvremenim zahtjevima, započeta je 1988. godine izgradnja nove crkve (33×16 m) po idejnom projektu arh. Ivana Štrausa. Crkva je pokrivena 1990. godine. Početak zadnjeg rata usporio je izgradnju i odgodio dovršetak gradnje crkve. Tako je tek 1997. sagrađen zvonik. Nastavljeno je uređenje crkve.

U župi se nalaze kapelice Sv. Ante Padovanskog, Sv. Roka i Sv. Juraja, te dvije grobljanske u G. i D. Zoviku. Tijekom 1999. obnovljena je kapela sv. Roka u Štrepcima, a tijekom 1999./2000. i kapela sv. Jure u Štrepcima

Umjesto stare župne kuće, podignute 1902. godine, izgrađena je nova (1982-87). Vjeronaučna dvorana izgrađena je 1977. god.

Župa Zovik je 1991. god. imala 3.300 katolika (1963: 2.302) s tendencijom rasta. Ali ratne nevolje prepolovile su broj župljana tako da ih je danas 1.137. U sastav župe ulaze naselja Gornji i Donji Zovik i Štrepci.

 

Trenutni župnik je Fra Zoran Vuković