2019 svibanj

PRVA PRIČEST

07:50

Dubrave, 26. 5. 2019.
PRVA PRIČEST

Za slavlje sakramenta euharistije počeli smo se spremati još u rujnu 2018. godine kada je na upis za vjeronauk pristupilo 19 “prvopričesnika”, đaka 4. razreda osnovne škole. Fra Pejo Oršolić, žuski vikar, temeljno je i svesrdno preko tumačenja vjeronauka polako spremao djecu za prvu sv. ispovijed i prvu sv. pričest.

U nedjelju, 26. svibnja 2019. godine proslavili smo u našoj župi duhovni događaj PRVU SV. PRIČEST. Prvopričesnici, njih 18, jedva su dočekali taj dan kada će u svoje srce prvi put […]